สำหรับสถานทูตจีนได้มีการประกาศให้ชาวจีนที่ได้มีการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วงนี้โปรดระวังคำพูดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่ได้มีการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักข่าวซินหัวเทคนิคการรายงานว่าสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้กับพลเมืองชาวจีนที่ได้เดินทางมาประเทศไทยในระยะนี้ให้คำนึงถึงกาลเทศะที่ควรมีหลังจากที่มีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ

และในเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ให้ความสนใจต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดและพฤติกรรมที่แสดงในสถานที่สาธารณะชน ต้องขอให้ปฏิบัติตามธรรมเนียมและข้อกำหนดทางรัฐบาลของไทยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศด้วย