ทางด้านนายวิวัฒน์ สมบัติหลายซึ่งเป็นประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านทุจริตและคอรัปชั่นได้ในการเข้าพบกับนายภิสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อที่จะให้ขอให้ความร่วมมือลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องบินของการบินไทยที่จอดรอขายอยู่ที่สนามบินอู่ตะเภาจังหวัดระยอง กับประเด็นที่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากการติดสินบนการจัดซื้อเครื่องยนต์โรลสรอยส์ของการบินไทยค่ะ ทางด้านผู้ว่าได้พี่จันบอกกับกลุ่มธรรมาภิบาลว่ามีการตอบรับในการตรวจสอบเครื่องบินที่จอดราคาที่สนามบินอู่ตะเภา

จะมีการทำหนังสือถึงการบินไทยเพื่อขอเข้าพื้นที่จอดเครื่องบินพร้อมกับรับข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบ แล้วจะเข้าไปตรวจสอบกับความคุ้มค่าในการใช้งบซื้อเครื่องบินที่จะต้องขาดทุนจนต้องหยุดบินกลับมีการประเมินความเสียหายในการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสเอ 340 รวมแล้ว 9 ลำอยู่ที่ 53,000 ล้านบาท การประเมินเฉพาะต้นทุนของข้าศึกเครื่องบินก็ใกล้เคียงกับข้อมูลของกลุ่มธรรมาภิบาลที่ได้มีการประเมินไว้อยู่ที่ 55,000 ล้านบาทสำหรับตัวเลขที่ยังไม่รวมราคาเครื่องบินโบว์อิ้ง 747 ที่การบินไทยได้เป็นเครื่องคาร์โก้พิสัยไกลอีก 4 เครื่อง

ถ้าเกิดพบความลำถ้าเกิดพบความผิดปกติสามารถกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับในวันพุธที่แปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการเข้าพบกับเรืออากาศโทรกนกทองเผือกซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายการบินไทยเพื่อที่จะขอตรวจพื้นที่ตรวจสอบเครื่องบินกับข้อเสนอ 4 ข้อคือ ขอให้พาสื่อมวลชนไปแสดงเพื่อตรวจสอบสภาพภายในและภายนอกของเครื่องบินที่จอดรอขายอยู่ ขอทราบราคาซื้อที่จอดรอขายทั้งหมดด้วย ขอทราบเหตุผลในการยุติการบิน ขอทราบราคาในการขายเครื่องบินทั้งหมดด้วยค่ะ