45cd95d3b

ในวันที่ 15 มิถุนายนเวลาประมาณ 12 นาฬิกาทางด้านกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากทางด้านน.ส. ที่ได้ปฏิบัติอยู่ที่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ว่ามีชายคนหนึ่งแอบอ้างเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และได้แต่งเครื่องแบบชุดสีกากีแขนยาวมีป้ายชื่อระบุว่านายวิวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขอให้สมาชิกควบคุมตัวไว้เพื่อมาตรวจสอบจากการที่ได้สอบถามนายวิวัฒน์อายุ 48 ปี

ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์จากการสอบถามเขาได้ให้การวกไปวนมาจึงสอบถามไปที่ผู้ใหญ่บ้านตามภูมิลำเนาที่ใช้กดอากาศและอาศัยอยู่ก็ได้สามวาชายคนดังกล่าวมีอาการจิตเวชได้เคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดนครราชสีมา ในขณะนี้ก็ยัง อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลจิตเวชและจะต้องมารับยาเป็นประจำได้มีการประสานตัวอย่างทางโรงพยาบาลให้มาตรวจสอบประวัติและแจ้งว่าผู้ป่วยเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลจริงหรือไม่

แต่ทำไมไม่ได้รับยาไปกินต่อเนื่องจากกำหนดจึงทำให้มีอาการทางประสาทกำเริบจนได้มาก่อเหตุนี้และเมื่อได้สอบถามก็ยังบอกว่านอกจากจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วยังเคยเป็นผู้ว่าราชการอีกหลายจังหวัดด้วยแต่เนื่องจากชายคนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยจิตเวชยังไม่ได้คิดผิดอะไรแต่แจ้งไปทางผู้ใหญ่บ้านในย่านรับตัวต่อไปค่ะ