โรคแอนแทรกซ์ ไม่ระบาดในประเทศไทยและไม่ติดต่อคนสู่คน

และในวันที่ 29 พ.ย. ทางด้าน น.พ.เจษฎา โชคดำรงสุข ที่เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ. ก็ได้ยอมรับว่า ได้มีผู้ป่วยชายที่เป็นผู้ชำแหละแพะที่ตายแล้วก็ได้สงสัยว่าจะเป็นโรคแอนแทรกซ์ได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งยังได้รับการรายงานผลการตรวจของห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พบเชื้อบาซิลลัส แอนทราซิส ที่เป็นเชื้อก่อโรคแอนแทรกซ์ในผู้ป่วยอีก 2 คน

ซึ่งยังมีตุ่มหนองที่มือทั้ง 2 ข้าง ทางแพทย์ก็ได้ให้ยาและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยค่ะ ในส่วนทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ยังได้ติดตามประชาชนในหมู่บ้านที่รับประทานเนื้อแพะและทางผู้สัมผัสโรคในหมู่บ้าน ที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์กับจำนวน 247 คน

ได้ให้ยารับประทานเพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง 60 วัน และยังได้มีการติดตามเฝ้าระวังโรค ในขณะนี้ทุกคนก็เป็นปกติดีพร้อมได้ยืนยันว่าโรคแอนแทรกซ์นั้นไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนประชาชนจึงไม่ควรที่จะตื่นตระหนก ถ้าหากพบแพทย์เร็วรักษาให้หายขาดได้และที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคนี้ในสัตว์ด้วยค่ะ